Slide 1 Chata

Chata a jej okolie v Zime.

Slide 2 Chata

Chata a jej okolie v Zime.

Slide 3 Chata

Na Jar.

Slide 4 Chata

Zimna idylka.

Pravidlá

  • Psy sú povolené, avšak mačky a iné zvieratá sú v izbách zakázané!! (som nanešťastie silný alergik)
  • Vo všetkých priestoroch chaty platí prísny zákaz fajčenia.
  • Hosť má právo používať celé zariadenie, prenajaté izby a spoločné priestory. Všetky škody spôsobené úmyselne alebo nedbalosťou sa považujú za ničenie majetku a požaduje sa za ne náhrada. Pri nahlásení škody sa účtuje 100% ceny. Pri zámernom zamlčaní sa účtuje 200% ceny.
  • Hosť v celom zariadení a jeho okolí nesmie vykonávať akékoľvek zmeny, alebo opravy elektrických zariadení, či inak zasahovať do elektroinštalácie.
  • Majiteľ má právo odstúpiť od objednávky v prípade živelných a iných nepredvídateľných udalostí, ktoré by mohli ohroziť zdravie a životy ľudí resp. mohli spôsobiť škody na majetku.
  • Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých. V prípade úrazu, ujmy na zdraví alebo inej nepredvídanej okolnosti, nenesieme žiadnu zodpovednosť.
  • Po odchode sú ubytované osoby povinné uzatvoriť vodovodné kohútiky, pozhasínať svetlá, skontrolovať okná a uzamknúť všetky vchodové dvere.
  • Hostia môžu používať obe ohniská na opekanie – drevené uhlie si musia zakúpiť alebo nanosiť drevo z lesa. Hostia môžu požiadať o zapožičanie kotlíka na guláš, rošty a aj pekáče. Po ukončení ich musia vrátiť nepoškodené a umyté.
  • Hostia po ukončení pobytu vyzlečú posteľnú bielizeň a odovzdajú priestory riadne pozametané a poumývané. Fajčí sa iba mimo priestorov chaty a špaky je potrebné hádzať iba do ohniska.
  • Prosíme Vás, aby ste počas zimnej sezóny odkladali lyžiarky, lyže, resp. snowboardy na vonkajšej chodbe a nenosili ich na izby .